Ikona wniosków Budżet Obywatelski Powiatu Przasnyskiego na rok 2024

Budżet Obywatelski Powiatu Przasnyskiego na rok 2024

Budżet Obywatelski Powiatu Przasnyskiego to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy powiatu. Zgłoś własny ciekawy pomysł, przyczyń się do poprawy funkcjonowania naszej lokalnej społeczności!

Data zakończenia: 2023-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Piknik integracyjno - edukacyjny w Czernicach Borowych

numer

3

Krótki opis projektu

Projekt zakłada organizację pikniku integracyjno-edukacyjnego dla mieszkańców powiatu przasnyskiego. Celem jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców powiatu oraz stworzenie możliwości edukacyjnych

Szczegółowy opis projektu

W ramach projektu zakłada się organizację koncertu zespołu wokalnego wykonującego muzykę dawną ale również współczesną. Pragniemy, aby każdy niezależnie od wieku znalazł dla siebie coś przyjemnego do posłuchania. Zakładamy również organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży np. wykonywanie np. wykonywanie samodzielne mydełek zapachowych, kul zapachowych, czy suchych bukietów w słoiku i inne, a także warsztaty jazdy konnej, przejazdów konnych. Przy udziale Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego chcemy przeprowadzić konkurs ekologiczny z zakresu wiedzy sortowania odpadów. Konkurs przewidziany byłby dla dzieci, młodzieży i ewentualnie dorosłych. Jednym z zadań, które chcemy zrealizować w ramach projektu to informacje stacji sanitarno- epidemiologicznej na temat zdrowia i zagrożeń w tym zakresie dla mieszkańców powiatu przasnyskiego. W trakcie trwania pikniku nie może zabraknąć dmuchanych zamków, zjeżdżalni i animacji dla dzieci. Miły będzie w szczególności dla dzieci kontakt z końmi ze stajni „Księstwo”. Projekt zakłada przygotowanie i druk plakatów informacyjnych. Do udziału w pikniku zaproszeni zostaną KGW z powiatu przasnyskiego ze swoimi stanowiskami. Przewidujemy konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Spotkanie międzypokoleniowe, wspólne gry i zabawy stworza możliwość lepszego wzajemnego poznania się mieszkańców powiatu. Służyć będą lepszej integracji i będą zachętą do realizacji innych zadań służących rozwojowi i promocji powiatu oraz wzrostowi świadomości mieszkańców o jego roli. Projekt zakłada działania o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i społecznym, które pozostają zawsze potrzebne każdej społeczności.

Współautorzy

Marianna Sobieraj

Zarejestrowany przez

Rafał Tworkowski

2023-09-06, 11:44

Wysłany

2023-09-06, 11:44

Głosów poparcia

3

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

34

Lokalizacja

Czernice Borowe - lokalizacja pikniku na działce parafialnej.

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Koncert zespołu wokalnego 4000,00
2 Warsztaty dla dzieci i młodzieży 5000,00
3 Animacje (dmuchańce, zjeżdzalnie itp.) 3500,00
4 Nagrody dla KGW za udział w projekcie 3000,00
5 Druk plakatów 300,00
6 Ubezpieczenie imprezy 200,00
Całkowita wartość projektu 16000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Rafał Tworkowski (z korespondencji) 2023-09-06, 11:44
2 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Rafał Tworkowski 2023-09-06, 12:35
3 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Rafał Tworkowski 2023-09-06, 12:35
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Rafał Tworkowski 2023-09-06, 13:09
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Rafał Tworkowski 2023-09-06, 13:09
6 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Rafał Tworkowski 2023-09-07, 8:01
7 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Rafał Tworkowski 2023-09-09, 9:56
8 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Rafał Tworkowski 2023-09-09, 9:56
9 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2023-09-21, 14:23
10 Merytoryczna akceptacja projektu Uchwała Zarządu Powiatu Przasnyskiego
Załączniki:
 Uchwała Zarządu Powiatu Przasnyskiego
Rafał Tworkowski 2023-09-27, 11:36
11 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Dzień dobry, przypominamy, że do 23 października trwa głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego 2024. Rafał Tworkowski 2023-10-20, 8:24
12 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2023-10-23, 9:41

Załączniki

 

Załączniki do projektu


06. zgoda, Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3228W i nr 1207W.pdf

06. poparcie, Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3228W i nr 1207W.pdf

Do góry